Leder: Kjetil Vik
Helge Høgsæt
Liv Randi Flatøy
Torbjørn Trane Jensen
Kristine Storteig
Randi Beate Sjøvoll