Publikumsundersøkelsen 2018/2019

Kjære håndballvenner,
Norsk Topphåndball har utarbeidet publikumsundersøkelsen der vi får muligheten for å se hva vi er gode på, og hvordan vi kan utvikle oss i årene som kommer!

For å få utarbeidet en god rapport på BHK er vi avhengig av respons fra dere! Undersøkelsen er enkel og går raskt – supert om dere hjelper oss på veien!

Her er link til undersøkelsen: //www.netigate.se/a/s.aspx?s=717944X172771311X34434

Kjempe og stå på – Sammen er vi BHK!

– Mio