Årsmøte Bodø Håndballklubb – 26. mars 2019

Styret og administrasjonen har med dette gleden av å  innkalle til årsmøte i Bodø Håndballklubb!
Sted: Skagen Hotel, Nyholmsgata 11, 8005 Bodø
Tid: 26. mars 2019 klokken 19.00

Årsmøtet skal:
1. Konstituere møtet, godkjenne innkalling og dagsorden.
2. Behandle klubbens årsmelding
3. Behandle klubbens regnskap i revidert stand
4. Behandle innkomne forslag
5. Fastsette kontingent
6. Vedta klubbens budsjett
7. Bestemme klubbens organisasjon
8. Foreta valg av:
a) Hovedstyre
b) Ungdomsstyre
c) Valgkomité
d) Kontrollkomité

Saker til Årsmøte må være styret i hende innen 5. mars 2019, og kan sendes per e-post til mio@bhk.no.
Om du har innspill på kandidater til valg, eller ønsker å slå av en prat med valgkomiteen kan du kontakte Rune Eiterjord på rune_eiterjord@hotmail.com

Generelle innspill eller spørsmål om årsmøtet kan rettes til daglig leder Steffen Mio Kristiansen på mio@bhk.no

Vi gleder oss!